JULKINEN KESKUSTELUTILAISUUS 3.4.2017

Helsingissä maanantaina 3.4.2017, klo 18.00-19.00
Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, 2. kerroksen sali

KYSYMYKSET

Mikä on todellinen kysymys ja miksi se on tärkeä? Todelliseen kysymykseen voidaan antaa sen kanssa resonoiva vastine, joka johtaa syvempään kysymykseen. Todelliset kysymykset ovat erilaisia kuin koulussa esitetyt kysymykset, joihin vastataan oikein tai väärin, koska ne lopettavat lisäkysymysten esittämisen. Esimerkiksi: Mitä puuttuu kaikkien niiden pikkuasioiden lisäksi, jotka jo täyttävät elämämme? Kuka minä todella olen kaikkien naamioiden ja elämässä esittämieni roolien takana? Mitä muita mahdollisuuksia voisi olla olemassa arkisten asioiden ohella, ja miksi ne jäävät vain mahdollisuuksiksi? Millä keinoilla/välineillä näitä mahdollisuuksia voisi tutkia? Tällaisia kysymyksiä käsittelevää lyhyttä alustusta seuraa yleinen keskustelutilaisuus, jonka aikana osallistujilla on mahdollisuus esittää todellisia kysymyksiä. Käsiteltäviä välineitä ovat mm. venäläisen hengellisen etsijän ja opettajan, G. I. Gurdjieffin esittämät ajatukset.

Keskustelutilaisuutta johtaa G.I. Gurdjieffin oppilas Bob Reinstein, joka on harjoittanut Gurdjieffin oppeja 40 vuoden ajan ja joka on toiminut Gurdjieff-ryhmien vetäjänä kolmella eri mantereella. Bob Reinstein on etsinyt itsenäisesti elämälleen syvempää merkitystä vuodesta 1958. Hänen opettajanaan oli Hugh Ripman, jonka G.I. Gurdjieff lähetti vuonna 1949 Washingtoniin perustamaan ryhmää. Keskustelutilaisuuden järjestää Suomen Gurdjieff-Seura ry, jonka ryhmillä on ainoana Suomessa kansainvälisten Gurdjieff- järjestöjen tunnustama suora yhteys G.I. Gurdjieffin oppeihin.

QUESTIONS

What is a real question, and why is it important? A real question may find a response that resonates with the question and leads to a deeper question. They are unlike the questions in school that require answers, either right or wrong, that close further questioning. Examples are: What’s missing, other than more of the small kinds of things that already fill our lives? Who is my real self, behind the mask of all the roles I play in life? What possibilities may exist beyond the ordinary things of life, and why are they only possibilities? What tools might exist for exploring these possibilities? A brief discussion of these questions will introduce a general exchange among those who attend and give an opportunity for sharing real questions. Among the tools discussed will be the ideas of G. I. Gurdjieff.

Discussion will be led by Bob Reinstein, a student of Gurdjieff’s ideas for more than 40 years, who has been a searcher for inner meaning since 1958 and led groups on three different continents. His teacher was Hugh Ripman, who was sent to Washington by Gurdjieff in 1949 to start a group. The discussion is sponsored by the Gurdjieff Society of Finland (Suomen Gurdjieff-Seura ry), whose groups are the only ones in Finland recognized as part of the main lineage directly connected to Gurdjieff’s teachings.