JULKINEN KESKUSTELUTILAISUUS 12.9.2018

Helsingissä keskiviikkona 12.9. klo 18.00-19.00
Paikka: Rikhardinkadun kirjasto, Ture-sali

MITÄ MEILTÄ PUUTTUU?

Mitä nykyelämästä puuttuu uusien teknologioiden, internetsivustojen ja sosiaalisen median vallatessa alaa? Osasta meitä saattaa tuntua, että elämästämme uupuu jotain todellisempaa ja tärkeämpää. Ehkä tuo tunne on enemmän aistimus kuin ajatus. Herää kysymyksiä, kuten mikä on todellinen minuuteni kaikkien elämässä esittämieni roolien takana. Mitä mahdollisuuksia meillä saattaa tavanomaisen elämän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi olla, ja miksi ne jäävät vain mahdollisuuksiksi? Millaisten työkalujen avulla voisimme tutkia näitä mahdollisuuksia?

Lyhyen alustuksen jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan näistä aiheista ja saavat mahdollisuuden kysyä yhdessä todellisia kysymyksiä. Käsiteltäviin työkaluihin kuuluvat G.I. Gurdjieffin ideat.

Keskustelua vetää Bob Reinstein, joka on opiskellut Gurdjieffin ideoita yli 40 vuotta. Hän on etsinyt elämän merkitystä vuodesta 1958 ja johtanut Gurdjieff-ryhmiä kolmessa eri maanosassa. Hänen opettajansa oli Hugh Ripman, jonka Gurdjieff lähetti Washingtoniin vuonna 1949 perustamaan ryhmän. Keskustelun järjestää Suomen Gurdjieff-Seura ry, jonka ryhmät edustavat ainoina Suomessa Gurdjieffin opetusten virallista perimyslinjaa.

WHAT IS MISSING?

What is missing in modern life, with all of its increasingly new technologies and Internet websites, social media, etc.? Some of us may have a feeling, more as an instinctive sensation rather than a thought, that something more real and important is not in our lives. Questions may arise, such as Who is my real self, behind the mask of all the roles I play in life? What possibilities may exist beyond the ordinary things of life, and why are they only possibilities? What tools might exist for exploring these possibilities?

A brief discussion of these questions will introduce a general exchange among those who attend and give an opportunity for sharing real questions. Among the tools discussed will be the ideas of G. I. Gurdjieff.

Discussion will be led by Bob Reinstein, a student of Gurdjieff’s ideas for more than 40 years, who has been a searcher for inner meaning since 1958 and has led groups on three different continents. His teacher was Hugh Ripman, who was sent to Washington by Gurdjieff in 1949 to start a group. The discussion is sponsored by the Gurdjieff Society of Finland (Suomen Gurdjieff-Seura ry), whose groups are the only ones in Finland recognized as part of the main lineage directly connected to Gurdjieff’s teachings.